CORONAVIRUS / COVID-19

Nous répondons à vos questions

FRANCE NETHERLANDS

Nous actualiserons régulièrement cette page d'informations au fur et à mesure des besoins et des questions le plus souvent soulevées par vous tous.

Mis à jour le 14 Septembre 2020, 16h.

Synthèse des questions les plus fréquentes

We will regularly update this information page as needed and the questions most often raised by all of you.

Updated May 12, 2020, 11:00 a.m


Dear customers, Dear owners, Dear partners,

In these exceptional and particularly complex times, we have been doing our utmost to ensure the safety and health of all our customers and of our personnel. Members of our staff have been mobilised to accompany you and answer your questions. We fully understand the distress that this situation has caused and offer you and your families our best wishes during this difficult period.

In this context and following the decisions announced by the government, we have had no choice but to close all our residences until further notice and at the very least until the 5th of June 2020 for the Lagrange residences and on a case-by-case basis for the residences of our suppliers. These dates will be updated as the crisis evolves.

Consequently, stays that cannot be honoured will be automatically suspended and credit notes will be issued. These credits notes will be sent to you automatically and will remain valid until the end of the 2021 summer season ie the 31st of October 2021.

For customers who wish to cancel a stay not concerned by the current closing period, please refer to the general terms and conditions and, if applicable, to the cancellation conditions of your credit card provider, personal insurance or any "cancellation insurance" taken out at the time of booking.

We are doing our very best to manage your queries and requests as diligently as possible but due to the exceptional circumstances created by this health crisis, we have also had to close almost all of our administrative and commercial offices.

All our teams have been organised to ensure the continuity of our services during this period and we ask you, for practical reasons, to send us your requests by e-mail. With our thanks for your patience and understanding in those trying times, we offer you our best wishes.

LAGRANGE Groupe CEO

Frequently asked questions

Deze webpagina zal geregeld up to date gebracht worden in functie van de meest gestelde vragen en eventuele ontwikkelingen.

Update 12 mei 2020, 11u Link naar publicatie Belgische Staatsblad 20/03/2020: : publicatie Belgische Staatsblad 20/03/2020


Beste klanten, beste eigenaars, beste partners,

In deze uitzonderlijke en complexe levensomstandigheden, stellen wij alles in het werk om de veiligheid en gezondheid van al onze klanten en personeelsleden veilig te stellen. We blijven echter in de mate van het mogelijke beschikbaar om antwoord te bieden op uw vragen. Uiteraard begrijpen we de stressvolle situatie voor u en uw naasten, en we hopen dat we deze situatie allen zo goed mogelijk te boven kunnen komen.

Gezien deze omstandigheden en de beslissingen van de overheid, zien we geen andere mogelijkheid dat onze residenties tot nader order te sluiten, en dit alvast tot en met 5 juni 2020 voor de Lagrangeresidenties; voor partnerresidenties kan deze datum per residentie verschillen. In functie van de evolutie van deze crisis zullen deze data indien nodig aangepast worden.

Hierdoor worden alle verblijven die niet ingewilligd kunnen worden automatisch opgeschort en wordt hiervoor een waardebon uitgereikt die geldig zal zijn tot eind zomerseizoen 2021. Deze waardebonnen zullen u na hervatting van de werkzaamheden toegestuurd worden.

Klanten die een verblijf willen annuleren dat niet binnen de huidige sluitingsperiode valt, moeten rekening houden met de algemene verkoopsvoorwaarden alsook de algemene annulatievoorwaarden en eventuele persoonlijke (annulatie-)verzekeringen.

We doen het mogelijke om uw vragen te beantwoorden, maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden die deze crisis met zich meebrengt, zijn wij helaas ook genoodzaakt om al onze administratieve en commerciële kantoren zo goed als volledig te sluiten.

Onze medewerkers doen uiteraard hun best om onze diensten tijdens deze sluitingsperiode zo goed mogelijk verder te zetten. Hierom vragen we u dan ook uw vragen per mail te stellen:

We danken u bij voorbaat voor uw begrip en hopen samen met u dat we deze crisis snel achter ons kunnen laten om ons opnieuw op de toekomst te kunnen richten.

Directeur van de LAGRANGE GROUPE

Samenvatting van de meest gestelde vragen